Оцінка нерухомого майна

Послуги компаній, що професійно займаються оцінкою нерухомого майна, сьогодні вкрай затребувані. Спори щодо власності, у тому числі в судовому порядку, для свого вирішення вимагають отримання достовірних відомостей про її вартість на вільному ринку. Оцінка майна убезпечить власника від невигідною угоди, втрати частини прибутку.

Оцінка майна має на меті отримання актуальної інформації про вартість об’єкта на ринку нерухомості. Отримані відомості можуть бути використані для подальшого продажу власності або передачі її в оренду, страхування, визначення ціни для застави або внесення до статутного капіталу підприємства, звіту про проведений капітальний ремонт та іншого.

Оцінка нерухомості здійснюється трьома підходами:

 1. порівняльним підходом, на підставі інформації про продаж або пропонування подібного оцінюваному нерухомого майна за типом, площею, станом та іншими параметрами. Як правило, ринкова оцінка, отримана з використанням даного підходу, є основоположною при визначенні вартості нерухомості;
 2. витратним підходом, тобто шляхом визначенням вартості відновлення або заміщення з подальшим урахуванням всіх видів зносу. Даний підхід використовується, як правило, для оцінки спеціалізованих об’єктів, передавальних пристроїв або нерухомості, ринок купівлі-продажу якої є обмеженим;
 3. дохідним підходом, шляхом прямої капіталізації або дисконтування ймовірного доходу від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки.

Оціночні компанії запитують наступний пакет документів по об’єкту нерухомості (надаються копії):

 1. правовстановлюючі документи (свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу, дарування, міни тощо);
 2. документи на право власності / право користування земельною ділянкою під об’єктом нерухомості (державний акт про право власності / праві користування, договір оренди тощо);
 3. витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно;
 4. технічний паспорт;
 5. генеральний план меж землекористування з експлікацією всіх будівель і споруд (при оцінці майнових комплексів).

При проведенні оцінки об’єктів нерухомості оцінювач може додатково запитати відомості про:

 1. капітальні ремонти приміщень;
 2. витрати на утримання майна (комунальні платежі, поточні ремонти та інші витрати);
 3. первісну і залишкову вартість об’єкта відповідно до даних бухгалтерського обліку;
 4. функціональне призначення будівель і споруд (магазин, офіс, склад, виробничий майданчик і т.д.);
 5. орендаторів та умови договору оренди, якщо майно здано в оренду.

Оцінка майна в Києві проводиться в строк від 2 до 7 днів, залежно від повноти наданих документів, індивідуальних особливостей майна. Вартість експертної оцінки багато в чому визначається місцем розташування, типом, розміром і складом об’єкта, а також цілями проведення оцінки майна.

За результатами складається звіт про оцінку майна, що представляє собою офіційний документ, складений відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Замовити послугу