Оцінка нематеріальних активів

Особливий інтерес при визначенні вартості підприємства представляє оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності. Дана процедура пов’язана з деякими труднощами, тому що найчастіше точно визначити, скільки коштує, наприклад, торгова марка або винахід, непросто.

Оцінка активів, які відносяться до нематеріальної власності, вимагає особливого підходу і досвіду фахівців, таких як експерти компанії Ukrainian Appraise.

Що таке нематеріальні активи

Відповідно до загальноприйнятої класифікації, до нематеріальних активів відноситься наступні категорії майна компанії:

  • Фінансові активи. Оцінка фінансових активів пов’язана з визначенням ліквідності підприємства, його платоспроможності та враховує показники відношення оборотних активів до короткострокових зобов’язань підприємства. Зокрема, оцінка фінансових активів зазвичай починається з визначення коефіцієнта поточної ліквідності, який наочно демонструє, що компанія зможе протягом порівняно короткого терміну конвертувати свої оборотні активи в гроші для розрахунку за короткостроковими зобов’язаннями;
  • Інтелектуальна власність. До даної категорії зазвичай відносять належать патенти на винаходи, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення, авторські права і так далі, що належать компанії або приватній особі. Так, оцінка торгової марки, яка також належить до інтелектуальної власності підприємства або окремої особи, пов’язана з встановленням потенційного прибутку від її використання.
  • Майнові права. Тобто права компанії на володіння природними ресурсами, водними об’єктами і ділянками землі. До даної категорії також належать родовища корисних копалин та ліцензії на право їх розробки і проведення геологорозвідувальних робіт.
  • Відстрочені або відкладені витрати підприємства.

У зв’язку з такою різноманітністю, оцінка нематеріальних активів починається з того, що досвідчений експерт-оцінювач визначає, до якої саме категорії відноситься той чи інший об’єкт.

Особливості оцінки вартості нематеріальних активів

Необхідність в оцінці нематеріальних активів виникає в наступних випадках:

  • внесення такого роду об’єктів до статутного фонду компанії;
  • визначення точного розміру компенсації;
  • укладення угоди купівлі-продажу нематеріального активу;
  • зміна вартості активів у бухгалтерському обліку;
  • укладення ліцензійної угоди на право використання нематеріального активу.

При проведенні професійної оціночної експертизи можна визначити кілька видів вартості об’єкта. Найчастіше експерти встановлюють ринкову вартість, тобто найбільш ймовірну ціну, яку компанія зможе отримати в разі продажу активу на відкритому ринку. Також визначається відновна вартість — сума витрат на створення нематеріального активу у ринкових цінах.

Наша компанія займається оцінкою нематеріальної, інтелектуальної власності. Терміни виконання робіт, які передбачає оцінка таких активів, залежать від складності поставленого завдання. Так, оцінка ліцензій на розробку та освоєння родовищ займає в середньому 10-15 днів.

Оцінка бренду, торгових знаків, «ноу-хау», комп’ютерних програм і баз даних, технологічної та технічної документації, НДДКР, промислових зразків та інших нематеріальних активів потребуватиме, як мінімум, п’ять днів.

Точний список документів, який вам необхідно надати нашим фахівцям для оцінки нематеріальних активів, залежить від особливостей самого об’єкта. Тому список документації необхідно уточнювати після консультації з нашими експертами.

При проведении профессиональной оценочной экспертизы можно определить несколько видов стоимости объекта. Чаще всего эксперты устанавливают рыночную стоимость, то есть наиболее вероятную цену, которую компания сможет получить в случае продажи актива на открытом рынке. Также определяется восстановительная стоимость — сумма затрат на создание нематериального актива в рыночных ценах.

Замовити послугу