Оцінка вартості цінних паперів

Під оцінкою цінних паперів мається на увазі проведення об’єктивної експертної оцінки акцій, облігацій різних компаній, векселів та ощадних сертифікатів. Головною метою такої оцінки є встановлення реальної ринкової вартості цінних паперів, що належать юридичній або фізичній особі.

Оцінка цінних паперів, зокрема оцінка акцій, необхідна в таких випадках:

  • встановлення ринкової ціни компанії. Будь-яка оцінка вартості підприємства передбачає, що акції компанії або випущені нею облігації також будуть справедливо оцінені. Оцінка вартості бізнесу неможлива без належної уваги до цінних паперів компанії, що є одним з її головних активів;
  • отримання кредиту, якщо заставою стають саме цінні папери позичальника;
  • внесення акцій, облігацій та інших цінних паперів до статутного фонду підприємства;
  • оцінка вартості бізнесу при продажу компанії або зміні складу засновників;
  • укладання угод з купівлі, продажу або передачі цінних паперів. У такому випадку оцінка облігацій, акцій або векселів часто замовляється покупцями, які прагнуть встановити справедливу ціну паперів.

Компанія «Ukrainian Appraisal» проводить наступні види незалежної експертної оцінки цінних паперів:

  • оцінка акцій, в тому числі привілейованих, тобто таких, що гарантують фіксований розмір дивідендів, і звичайних. Часто проводиться оцінка пакету акцій, що належать одному акціонеру, що дозволяє визначити розмір доходів від його продажу;
  • оцінка так званих боргових цінних паперів, до яких належать облігації та векселі;
  • оцінка похідних цінних паперів — опціонів і ф’ючерсів;
  • оцінка цінних паперів, які були емітовані підприємствами, організаціями, державними органами або фінансовими інститутами, у тому числі банками.

Особливості оцінки облігацій та інших цінних паперів

Головною особливістю оцінки ринкової вартості цінних паперів є той факт, що вони обертаються на фондовому ринку і стають товаром. Однак, цінні папери не є матеріальним товаром, так як власник просто отримує певні права від володіння акцією або векселем. Таким чином, оцінка вартості акцій полягає не в з’ясуванні того, скільки коштує даний цінний папір номінально, а в точному і повному аналізі всіх прав і дивідендів, які отримує власник. Наприклад, пакет акцій заводу або банку дозволяє власникові не просто отримувати дивіденди від чистого прибутку за підсумками року, але і приймати управлінські рішення, брати участь у засіданнях акціонерів, а у разі ліквідації підприємства — претендувати на свою частку майна.

У зв’язку з цим оцінка акцій є досить складним процесом, оскільки фахівцеві нашої компанії необхідно з’ясувати, чи присутні дані цінні папери на позабіржовому обороті, чи існують котирування. Яке положення займає компанія-емітент на ринку, її фінансове становище, прибуток, отриманий в минулому звітному періоді, а також розмір дивідендів, виплачених акціонерам за підсумками минулого року.

Як бачимо, на реальну вартість акцій впливають багато чинників, тому точно оцінити ситуацію і з’ясувати справжній стан справ надзвичайно важливо.

Якщо вам необхідна оцінка вартості підприємства, якщо ви хотіли б точно встановити справедливу вартість акцій, векселів або облігацій, виставлених на продаж — звертайтеся в нашу компанію. Ми допоможемо вам з’ясувати реальний стан справ і прийняти правильне рішення, яке сприятиме розвитку вашого бізнесу.

На оцінку пакета акцій у розмірі від 10% статутного фонду буде потрібно від трьох днів, на оцінку векселів, облігацій, ощадних сертифікатів та пакетів акцій у розмірі до 10% статутного фонду — від двох до семи днів.

Пакет необхідних документів слід уточнити у наших консультантів.

Замовити послугу