Консультування

Крім практичної діяльності з оцінки майна та рецензування звітів про оцінку, компанія «Ukrainian Appraisal» надає також консультації з оцінка майна, в т.ч. іншим суб’єктам оціночної діяльності, як в усній, так і в письмовій формі.

Консультування клієнтів з оцінки здійснюється з метою визначення ймовірної вартості майна у випадках недостатності часу для проведення повноцінної оцінки або у разі неможливості її проведення відповідно до вимог чинного законодавства.

Надання таких послуг дозволяє нашим клієнтам оперативно отримати об’єктивну інформацію про вартість майна на необхідну дату, визначити її відповідність ринковим даним та оперативно прийняти рішення без замовлення звіту про оцінку майна.

При необхідності, на основі наданої консультації можливе проведення повноцінної оцінки майна з формуванням звіту.

Зміст усної консультації визначається залежно від поставленого завдання. Консультація в письмовій формі формується як аналітичне дослідження щодо визначення ймовірної вартості майна, зміст якого максимально наближений до змісту звітів з оцінки і може бути додатково розширений або скорочений залежно від потреб клієнта.

Надання консультацій іншим суб’єктам оціночної діяльності здійснюється за двома напрямами:

  • надання консультацій з оцінки об’єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, цінних паперів, майнових прав;
  • розробка методичних документів з оцінки майна та надання роз’яснень щодо їх застосування.


Вартість консультування з оцінка майна формується індивідуально в залежності від змісту і складу консультації, виходячи з погодинної оплати зайнятих в роботі спеціалістів.

Замовити послугу