Рецензування

Рецензування звітів з оцінки майна полягає у їх неупередженому об’єктивному розгляді оцінювачами, які не мають особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах таких оцінок.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рецензування звітів про оцінку майна здійснюється на вимогу осіб, які використовують оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у т.ч. на вимогу замовників оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.

Рецензування звіту про оцінку майна є обов’язковим, якщо оцінка погоджується, затверджується або приймається органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Підставою для проведення рецензування є письмовий запит.

Рецензування виконується оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна за відповідними напрямами і спеціалізаціями.

За результатами роботи рецензент готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. Рецензія не має власного висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об’єкта оцінки можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку майна, складеному у повній формі відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Якщо запитом щодо рецензування звіту про оцінку встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна.

Вартість рецензування звітів з оцінки майна встановлюється на основі базових тарифів компанії після попереднього ознайомлення з об’єктом оцінки по звіту, виходячи з погодинної оплати зайнятих в роботі спеціалістів.
 

Базовий строк рецензування звітів з оцінки майна:

  • звітів про оцінку об’єктів житлової нерухомості та земельних ділянок – 1-3 дні;
  • звітів про оцінку об’єктів нежитлової нерухомості, об’єктів незавершеного будівництва – 2-4 дні;
  • звітів про оцінку об’єктів транспортних засобів, машин та обладнання, товарів в обороті, біологічних активів – 2-5 днів;
  • звітів про оцінку об’єктів цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та прав на об’єкти інтелектуальної власності – 3-6 днів.
Замовити послугу