Оцінка

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.

Крім наведених нижче обов’язкових випадків проведення оцінки, послуги оціночних компаній також використовуються:
 

 • для цілей укладання іпотечних договорів та договорів застави;
 • для цілей укладання договорів купівлі-продажу майна між юридичними особами;
 • для переоцінки основних засобів згідно МСФЗ і П(С)БО;
 • при визначенні вартості об’єктів нерухомого майна, що будуються, з метою укладання договорів, пов’язаних з їх реалізацією;
 • для цілей страхування;
 • для цілей рефінансування в НБУ;
 • для цілей визначення суми компенсаційних виплат при використані транспортних засобів у службових цілях;
 • при створенні товариств без участі державного та комунального майна;
 • для цілей прийняття управлінських рішень стосовно оцінюваного майна.


Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», проведення оцінки майна є обов’язковим у наступних випадках:
 

 • створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
 • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
 • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
 • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
 • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
 • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
 • оподаткування майна згідно з законом;
 • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
 • в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.


Проведення незалежної оцінки майна є обов’язковим також у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Замовити послугу