Оцінка цілісних майнових комплексів

Основні документи, необхідні для проведення оцінки цілісних майнових комплексів (ЦМК) (копії):

 • свідоцтво про реєстрацію та витяг з ЄДРПОУ;
 • статут підприємства;
 • довідка про розподіл акцій / часток між акціонерами / засновниками на дату оцінки;
 • ліцензії, дозволи тощо на здійснення господарської діяльності (за наявності);
 • перелік основних засобів станом на дату оцінки з зазначенням інвентарних номерів, найменування, кількості, первісної та залишкової вартості, дати введення в експлуатацію;
 • заповнені форми опитувальних листів щодо основних засобів підприємства (форми опитувальних листів подаються нашою компанією окремо);
 • правовстановлюючі документи на об’єкти нежитлової нерухомості (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);
 • витяг БТІ з реєстру прав власності на нерухоме майно (за наявності);
 • документи на право власності / користування земельною ділянкою (державний акт на право власності, договір оренди, державний акт на право постійного користування тощо);
 • генеральний план у межах землекористування з експлікацією всіх будівель і споруд;
 • технічний паспорт БТІ на будівлі та споруди, що входять до складу об’єкта нежитлової нерухомості;
 • баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) за останні три роки;
 • аудиторські висновки за останні три роки (за наявності);
 • дані про обсяги та вартість продажу продукції (послуг) за останні три роки;
 • дані про фактичну собівартість (з розбивкою на постійні та змінні витрати) за видами продукції (послуг) за останні три роки;
 • бізнес-план / техніко-економічне обґрунтування роботи підприємства (за наявності).


Зазначений вище перелік може бути розширено або скорочено залежно від особливостей цілісного майнового комплексу.

Вартість робіт з оцінки цілісних майнових комплексів встановлюється на основі базових тарифів компанії після попереднього ознайомлення з об’єктом оцінки і завданням на оцінку, виходячи з погодинної оплати зайнятих в роботі спеціалістів.

Базовий строк виконання робіт з оцінки цілісних майнових комплексів (без врахування часу на відрядження):

 • автозаправної станції, автозаправного комплексу – 3-6 днів;
 • нафтобази – 3-6 днів;
 • хлібоприймального підприємства – від 4-х днів;
 • підприємств інших галузей – від 4-х днів.
Замовити послугу