Оцінка товарів в обороті

Основні документи, необхідні для проведення оцінки товарів в обороті (ТМЦ) (копії):

  • бухгалтерська довідка про наявність, склад та вартість товарно-матеріальних цінностей, що підлягають оцінці, з зазначенням найменування ТМЦ, кількості, балансової вартості одиниці за загальної балансової вартості;
  • правовстановлюючі документи на ТМЦ (видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, митні декларації тощо);
  • договори, контракти, інші документи на постачання товарно-матеріальних цінностей;
  • сертифікати відповідності, сертифікати якості (за наявності);
  • документи, що дають право користування об’єктами нерухомого майна, на площах яких зберігаються ТМЦ (правовстановлюючі документи, договори оренди, договори про відповідальне зберігання тощо).


Вартість робіт з оцінки товарів в обороті встановлюється на основі базових тарифів компанії після попереднього ознайомлення з об’єктом оцінки і завданням на оцінку, виходячи з погодинної оплати зайнятих в роботі спеціалістів.

Базовий строк виконання робіт з оцінки товарів в обороті:

  • ТМЦ номенклатурною кількістю до 100 од. – від 2-х днів;
  • ТМЦ номенклатурною кількістю від 100 од. – від 3-х днів.
Замовити послугу