Переоцінка землі, нематеріальних активів, основних фондів і засобів для IPO, МСФЗ, IFRS

Послуга з переоцінки активів підприємства сьогодні актуальна, як ніколи. Експерти пов’язують підвищений попит на даний вид послуг з наступними тенденціями:

 • якщо підприємство має намір залучити довгострокові позикові кошти, зокрема, шляхом первинного публічного розміщення (IPO), то без переоцінки активів не обійтися. Оцінка для IPO проводиться, коли акціонерне товариство вирішує вперше виставити свої акції на публічний продаж. Існують і інші варіанти залучення кредитних коштів на вигідних умовах, і звичайно в такій ситуації кредитори наполягають на проведенні оцінки активів;
 • власники компанії після проведення переоцінки отримують найбільш достовірну інформацію, яка дозволить їм приймати правильні інвестиційні рішення, ефективніше управляти активами;
 • переоцінка основних фондів допомагає власникам знизити вартість капіталу, отриманого на умовах позики;
 • оцінка для МСФЗ забезпечує єдність звітності, необхідна всім підприємствам, що працюють з іноземними партнерами, а також мультинаціональним концернам. Незалежно від того, в якій саме країні працює компанія, міжнародні стандарти дозволяють формувати звітність, яка буде зрозуміла і прозора для всіх її клієнтів і партнерів в інших державах.

Послуги компанії «Ukrainian Appraisal»

Наша компанія спеціалізується на такій послузі, як оцінка для IFRS. У своїй роботі фахівці «Ukrainian Appraisal» використовують наступні стандарти:

 • МСФЗ (IFRS) 1, повна назва якого звучить як «Перше застосування МСФЗ». Такий вид оцінки необхідний тим компаніям, які не так давно працюють на ринку і вперше вирішили сформувати і надати звітність за стандартами, прийнятими в усьому світі. Дозволяє з’ясувати справедливу вартість активів.
 • МСФЗ (IFRS) 3 розшифровується як «Об’єднання бізнесу». У цілому, оцінка при злиттях і поглинаннях просто необхідна, так як дана угода має вагомий вплив на діяльність компанії і може стати великим вкладенням капіталу. Компанія, що вирішила придбати іншу юридичну особу, зобов’язана з’ясувати всі особливості її активів і їх справедливу вартість, тому що в іншому разі неминуче виникнення ризиків.
 • МСБО (IAS) 16 присвячені особливостям оцінки основних засобів. У ряді випадків, які особливо обумовлені даним положенням, переоцінювати основні активи компанії необхідно щорічно. Для того, щоб переоцінка була визнана дійсною і точною, вона проводиться незалежними експертами.
 • МСБО (IAS) 36 носить назву «Знецінення активів». Переоцінка активів компанії в цьому випадку пов’язана з припущенням, що вони могли втратити в ціні через складну економічну ситуацію або збитки підприємства.
 • МСБО (IAS) 38 регламентує облік та оцінку нематеріальних активів.
 • МСБО (IAS) 39 встановлює правила проведення переоцінки фінансових вкладень компанії; носить назву «Фінансові інструменти».
 • МСБО (IAS) 40 регламентує проведення оцінки та переоцінки активів підприємства, які будуть використовуватися з метою інвестицій.

Оцінка та переоцінка активів надзвичайно важлива для чіткого розуміння фінансової та майнової ситуації, в якій опинилося підприємство, для прийняття грамотних управлінських та інвестиційних рішень.

Наші переваги

Компанія «Ukrainian Appraisal» є експертом в галузі проведення переоцінки та оцінки активів юридичних осіб. Залишатися лідером у своїй сфері нам дозволяють наступні переваги:

 • штат професіоналів своєї справи, які спеціалізуються саме на стандартах МСФЗ та МСО, з солідним досвідом роботи в даній області;
 • при необхідності ми проводимо не лише оцінку і переоцінку активів, а й допомагаємо зі збором документації та необхідних даних;
 • результати нашої оцінки максимально точні, а методи — ефективні;
 • при проведенні оцінки та переоцінки ми активно співпрацюємо із замовником і аудиторами та готові оперативно відреагувати на результати рецензування.

Вартість послуги залежить від того, скільки часу витратять наші фахівці на проведення оцінки або переоцінки активів, а терміни виконання залежать від обсягу робіт.

Замовити послугу