Оцінка та переоцінка основних засобів для бухгалтерського обліку згідно ПСБУ

Правильно організований і ефективно виконуючий свою місію бухгалтерський облік здатен зробити роботу підприємства більш прибутковою за рахунок ретельного контролю витрат і оптимального цілеспрямованого використання активів. Бухоблік ведеться на всіх підприємствах, будь то мале ПП або величезна корпорація: без суворого контролю за майном і фінансами компанії неможливо прийняти рішення з різних питань, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності.

Хоча в Україні вже отримали широке поширення МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності), але на більшості підприємствах, які працюють виключно на території країни, бухоблік ведеться згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які носять також скорочену назву ПСБО.

Переоцінка активів компанії згідно норм П(С)БО

Оцінка для бухгалтерського обліку має величезне значення, дозволяючи з максимально високим рівнем точності визначити вартість різних активів юридичної особи, зокрема, основних засобів.

Згідно з пунктами 16-21 ПСБО-7 «Основні засоби», компанія може проводити переоцінку основних засобів у разі виникнення суттєвої різниці між їх залишковою вартістю за даними бухобліку і справедливою, найчастіше ринковою, вартістю на дату складання одного з найголовніших показників діяльності та стану підприємства — балансу.

Керівництво компанії може самостійно визначити, наскільки істотна різниця між вартістю активів, встановленою в результаті ведення бухгалтерського обліку, та справедливою, тобто ринковою ціною свого майна. Для того щоб точніше визначити критерій суттєвості, слід скористатися розробленими Міністерством фінансів України методичним рекомендаціями №04230-04108 від 29.07.2003 р. Згідно з даними рекомендаціям, якщо різниця між залишковою і справедливою ціною досягає 10% — це є ґрунтовним приводом для проведення переоцінки активів. Як сказано в листі Міністерства фінансів від 26.03.2009 р., оцінка або переоцінка основних засобів та інших активів юридичної особи повинна проводитися з обов’язковим залученням незалежного експерта, який є суб’єктом оціночної діяльності.

Саме тому послуги компанії «Ukrainian Appraisal» настільки затребувані сьогодні, оскільки дозволяють підприємствам вирішувати ряд нагальних завдань і чітко оцінювати стан своїх активів, приводячи звітність у відповідність до вимог законодавства, а також національних і міжнародних стандартів.

Оцінка активів компанії — найважливіші нюанси

Проводячи оцінку або переоцінку основних засобів підприємства, експерти компанії «Ukrainian Appraisal» враховують наступні моменти:

  • якщо проводиться оцінка одного об’єкта з групи основних засобів компанії, то аналогічна оцінка або переоцінка повинна бути обов’язково проведена і стосовно всіх активів з цієї групи — саме такий порядок проведення оцінки передбачають особливо обумовлені пункти ПСБО.
  • одного разу встановивши точну вартість основних засобів і привівши їх залишкову вартість у відповідність з ринковою ціною, підприємство зобов’язане надалі ретельно стежити за дотриманням даної відповідності та при необхідності знову проводити переоцінку;
  • на податковий облік переоцінка активів, проведена в бухгалтерському обліку, не впливає. Послуги «Ukrainian Appraisal» залежать від погодинної оплати праці фахівців, які будуть зайняті при оцінці або переоцінці активів. Термін виконання робіт перебувають у прямій залежності від обсягу роботи, а також оперативності надання необхідної інформації клієнтом.
Замовити послугу