Дозвільні документи

Законодавче забезпечення діяльності компанії «Ukrainian Appraisal» здійснюється на підставі наступних документів:

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №57/15 від 26 січня 2015 р., виданий Фондом державного майна України, за наступними напрямами:

 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.
  1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них.
  2. Оцінка машин і обладнання.
  3. Оцінка колісних транспортних засобів.
  4. Оцінка літальних апаратів.
  5. Оцінка судноплавних засобів.
  6. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
 2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т.ч. оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.
  1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).
  2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.


Строк дії сертифіката – до 26 січня 2018 р.

В команді компанії «Ukrainian Appraisal» присутні оцінювачі з міжнародним рівнем кваліфікації (Professional Member of RICS), отриманим в 2011-му році.

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) – створена у Великобританії в 1868-му році незалежна міжнародна професійна організація, що представляє інтереси фахівців у галузі нерухомості, землекористування та будівництва.

RICS встановлює стандарти і регламентує професійну діяльність, захищає інтереси клієнтів і замовників шляхом контролю за суворим дотриманням етичних норм і стандартів професійної діяльності. Організація також надає актуальну інформацію та об’єктивні рекомендації, завдяки чому членство в RICS є свого роду гарантією кваліфікації, чесності й компетентності спеціалістів у сфері нерухомості в усьому світі.

Важливість даної кваліфікації визнана більше 140 000 фахівців, що працюють в секторі нерухомості, землекористування та будівництва у 146 країнах світу, і дозволяє їм, незважаючи на нестабільність світової економіки, успішно практикувати.