Напрями діяльності

Діяльність компанії «Ukrainian Appraisal» зосереджена на наступних напрямах:

 • оцінка:
  • нерухомого майна,
  • земельних ділянок,
  • цілісних майнових комплексів,
  • транспортних засобів,
  • обладнання,
  • товарів в обороті,
  • цінних паперів,
  • майнових прав та прав вимоги,
  • нематеріальних активів;
 • переоцінка основних засобів згідно МСФЗ (IFRS) та П(С)БО;
 • рецензування звітів з оцінки;
 • консультування щодо вартості майна та нематеріальних активів.